top of page
Mics.jpg

OVER ONS

De naam zegt het al. Bij Dialogue Matters vinden we dialoog ontzettend belangrijk. En we vinden dat dialoog een zaak is voor iederéén en dat het een vaste plek verdient in organisaties en in het gewone contact tussen mensen.

Hoewel we fan zijn van goede gesprekken, bemerken we tegelijk óók dat de dialoog vaak zoveel woorden bevat. Daarom zoeken we met onze opdrachtgevers en deelnemers naar manieren om voorbij al die woorden elkaar te ontmoeten.


Want dat dit nodig is, moge duidelijk zijn. In onze samenleving hebben we te maken met tal van complexe vraagstukken. Polarisatie is aan de orde van de dag. Of het nu over racisme gaat of over de stikstofmaatregelen, de staat van het onderwijs of de politiek, de meningen worden steeds scherper en explicieter geuit. Zeker op sociale media lijkt er nauwelijks nog een rem op te zitten. Mensen praten over elkaar en nauwelijks met elkaar.

Al die complexe vraagstukken hebben een weerslag op hoe mensen zich voelen. Hoewel we nog altijd welvarender zijn dan ooit, we voelen ons ook neerslachtiger dan ooit. Hoe kun je betekenis geven aan dat wat er gebeurt in de wereld en in je eigen leven?


Veel mensen voelen zich niet gehoord en gezien. Niet serieus genomen. Dat is niet alleen op maatschappelijk niveau aan de hand. Ook in veel organisaties ervaart men een afstand tussen het management en de werkvloer. Tussen mooie woorden en dat wat er daadwerkelijk gebeurt.


En in hoeverre lukt het onszelf nog om onze eigen innerlijke stem te horen en serieus te nemen?


Dialogue Matters bouwt voort op een expertise van 20 jaar in het interculturele en levensbeschouwelijke werkveld. Initiatiefnemer Agnes van der Sluijs heeft tal van projecten ontwikkeld waarin dialoog over zingeving en maatschappelijke vraagstukken een centrale rol speelt. Direct en indirect zijn hiermee duizenden mensen bereikt.


Stel je eens voor wat we samen kunnen bereiken als daadwerkelijk geluisterd wordt naar alle stemmen. Dus óók die van de minderheid? Stel je eens voor dat ook jouw stem gehoord wordt op het thema dat jou raakt? Het zou een wereld van verschil maken.

Dialogue Matters draagt via alle activiteiten graag bij aan het goede leven voor allen, in een duurzame samenleving waarbij iedereen ertoe doet en zichtbaar zichzelf mag zijn. En waarin oog is voor een leefbare wereld voor toekomstige generaties.

Dialogue Matters

Together we learn

bottom of page