top of page

Sociale Projecten

Expositie van Betekenis

Expositie van Betekenis is een project van Dialogue Matters in samenwerking met Saida Franken van Stichting Salaam Art. In dit bijzondere project staat de creatieve dialoog over zingevingsthema's centraal. Door middel van kunst en dialoog begeleiden we deelnemers in hun volgende stap richting een zelfgekozen doel.

 

Meer hierover lees je op www.expositievanbetekenis.nl

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Fonds Kerk en Wereld en Stichting Woudschoten.

Zin in het Bos

Zin in het Bos is een project gericht op zinzoekers op de Veluwe. We zijn in januari 2023 gestart met seizoenswandelingen in de omgeving van Ermelo, waarbij er met behulp van allerlei opdrachten ingezoomd wordt op een bepaald thema. In 2024 wordt het aanbod uitgebreid met een boekenclub, activiteiten voor speciale doelgroepen (jonge vrouwen) en een serie Preken van de Leek. Telkens zoeken we samenwerking met lokale partners zoals de Boekverkoopers van Riemer en Walinga en de Zendingskerk.

Meer hierover lees je op www.zininhetbos.nl

bottom of page